Valikko Sulje

Leena Kononen on monipuolinen toimija, joka on tehnyt vaikuttavaa työtä eri organisaatioissa ja rooleissa. Hänet tunnetaan kokonaisavaltaisen toiminnan työläisenä, joka on aktiivisesti vaikuttanut useissa organisaatioissa. Hän on ollut mukana useissa verkostoissa ja työryhmissä, joissa hän on edistänyt tietojohtamista ja kokonaisarkkitehtuuria. Leena on toiminut myös asiakaspalveluiden rakentajana sekä ollut kehittämässä sähköisiä palveluita ja asiakaspalveluprosesseja. Hänen vaikututusalueensa ulottuu laajasti tietohuoltotoiminnasta asiakaspalveluiden johtamiseen ja ammattialan vaikuttamiseen. Leena Kononen on ammattilainen, joka on tehnyt vaikututtavuutta monilla toimialoilla.

Tämä on lyhyt katsaus Leena Konosen vaikuttavaan toimintahistoriaan kokonaisvaltaisen toiminnan työläisenä. Hän on tehnyt arvokasta työtä eri ministeriöissä, kuten Valtioneuvostossa, Tullissa, Opetus- ja kulttuuriministeriössä, sekä Valtiovarainministeriössä. Lisäksi hän on ollut mukana monissa arkkitehtuurityöryhmissä ja verkostoissa edistäen kokonaisarkkitehtuuria ja tietojohtamista. Leena Kononen on myös toiminut asiakaspalveluiden rakentajana ja vaikuttanut laajasti monilla eri toimialoilla. Hänen monipuolinen uransa kattaa myös kirjoittamisen, puhumisen, ja tutkimuksen eri rooleissa.

kokonaisvaltaisen toiminnan työläisenä

Töissä Suomella

 • Muutosagentit -> Muutoksentekijät 2013-> Linkki, TYÖ2.0
 • Suunnannäyttäjät 2023-
 • Tiedon laadun yhteistyöverkosto 2022- Linkki 
 • OneTeamGov 2019-
 • Tietojohtamisen verkosto 2008-> Linkki
 • Tiedolla johtamisen lähettiläät osana julkisen hallinnon uudistamisen strategiaa 2021

Valtioneuvosto

 • Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri, VNKA tiimi 2023
 • VN tiedonhallinnan kuvausverkosto, jäsen2022 ja koordinaattori 2023
 • VN tietojohtamisen verkosto, jäsen ja koordinaattori 2022
 • VN tietotuen kehittämisen suunnitelma 2023
 • VNKA tasolle 3.0 suunnitelma 2023
  • Annetut tavoitteet
  • Kohdealueet ja vastuut
  • KA ja kehittämisen malli
  • Nykytilan kuvaukset
  • Ihmislähtöisyys KA-työssä
  • Kuvausten ja kuvausvälineen kehittäminen
 • Demokratia alueen lausuntopalvelun ylätason viitearkkitehtuuri ja prosessikuvaus 2023
 • Matkustusprosessin ja palvelun tilan selvitys 2023
 • VN tiedonhallinnan yhteistyöryhmä 2020-2021 (MMM edustajana)
 • Yhdessä hanke, Sähköisten työtilojen uudistamisen työryhmä 2023

Maa- ja metsätalousministeriö

 • Tiedolla johtamisen – Johdon tietotuen valmistelu 2022-2/2023
  • Suunnitelma (tehtävät, sidokset, aikataulu, resurssit)
  • Toimialan verkoston kokoaminen
  • Toimialan, tulosohjausverkoston tiedolla johtamisen päivä 2021
  • Ministeriön tietotarvetyö, työpajat ja kysely
  • Mittarityöhön osallistuminen
  • Tietoaluemäärittely ja raporttien kokoamisen käynnistys
  • Toimialueen raporttien kokoamisen käynnistäminen
 • Tiedonhallintalain toimeenpanoryhmä, vara pj. 2020-2022
  • Hanke-, viestintä- ja koulutussuunnitelma sekä ed. toteutusta
  • Hallinnon prosessien kuvaukset, tietovarannot, järjestelmät ja vastuumääritykset 2022
  • Asiakirjajulkisuuskuvauksen kokoaminen, julkaiseminen sekä tietopyyntölomake MMM:n verkkosivulle 2021
 • Digitaalisen kehittämisen koordinaation työryhmä 2022
 • Toimialan arkkitehtuuriryhmä 3MA 2022
 • Digitaalisen turvallisuuden työryhmä 2020-2022
 • Kouluruokailun kehityskarttatyö
 • Ekosysteemikoulu, Hiilestä kiinni – maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ekosysteemi

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV

 • Tilannekuva, arvoa aineettomasta pääomasta. Tietopääoma – tietojohtaminen valtiolla 2019, 69s, hallinnon kehittämisen vaikuttavuusalue (sisäinen käyttö)
 • Riskianalyysi HAUS 2019 (sisäinen käyttö)
 • Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi – Kooste sidosryhmien näkemyksistä, Timo Oksanen, Teemu Kalijärvi, Leena Kononen, VTV selvitys 1/2020. Linkki
  • Digitermit työpaja 2019
 • Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen, Matti Mattila. Toni Äikäs, Leena Kononen, VTV tuloksellisuustarkastuskertomus 12/2019. Linkki
  • Avoimen tiedon ohjauskehikko 2019

Hallinnon kehittämiskeskus, HAUS

 • Tietojohtamisen valmennukset valmistelu, lyhyt ja pitkä ohjelma 2017-2018
 • Tietokiri – Tiedolla johtaminen – valmennukset johtamisen ja yhteistyön foorumeilla 2018
 • Tietokirin eOppiva valmistelu 2018
 • Tietojohtamisen verkoston toiminnan uudelleen käynnistys 2018
 • Tietojohtamisen käsitemalli 2018
 • Kehittämisen prosessi 2018

Tulli

 • Tullin kehittämisohjelma 2016-2017, Kesti -hanke (raportoinnin ja tietovarastoinnin
 • kehittäminen)
 • Kokonaisarkkitehtuuriryhmä 2016-2017
 • Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisryhmä 2014-2015
 • Asiakasyhteistyöryhmä 2014-2015
 • Yhteistyön rakentamista keskeisiin kohdealueisiin mm. TEM, SM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Koulutuksen osakohdealuearkkitehtuurityö (esi- ja perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö) 2011-2013
  • Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset
 • Kohdealueen arkkitehtuuriverkoston puheenjohtaja 2012-2013
 • Arkkitehtuurin valmistelu osana SADE ohjelman Oppijan verkkopalveluhanketta
 • KOHVI Opintohallinnon viitearkkitehtuuri 2012-2013 
 • Opetuksen ja koulutuksen ja sanasto 2011-2013, OKSA (1 vaihe)   Linkki
 • OKSA-sanastotyöryhmä 2011-2013 

Valtiovarainministeriö

 • SAVI Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 2011-2012 Linkki 
 • Tulosohjausverkosto 2010-2011 LAITA PÄÄTTYMISPÄIVÄ
 • VALTASA – valtion kokonaisarkkitehtuuri 2009-2010
 • Verkkopalvelustrategia Linkki >>>  Linkki >>>
 • KAOS kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö LinkedIn toimii kokoojana ja tiedon välittäjänä
 • aineettoman pääoman, tietojohtamisen  konkretisoijana
 • Tietojohtamisen verkosto 
 • Tietoasiantuntijoiden Tietojohtamisen ryhmä
 • Linkedln palvelusta löytyvät keskustelut
 • Toiminnan kehittäminen ja ICT:n yhdistävän johtamisvalmennuksen suunnittelu 2015
  • Suunnitelma
  • Moduulit
  • Osaamistarpeet
  • Treffisarja
 • Tiedon viitearkkitehtuuriryhmä 2014-2016
 • Tietovarantoryhmä 2015-2016
 • Julkisen hallinnon metatietoryhmä 2014-2015
 • JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat työryhmä
 • JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi työryhmä

Työ ja elinkeinoministeriö

 • Liiketoimintaontologiaryhmä LIITO 2010-2111
  Nykyisin osa ONKI palvelua Linkki

Muuta yhteistyötä ja yhteiskehittämistä

 • Neljän ministeriön (SM, VM, VNK, LVM) hallinnonalalla toimiva Turvaviranomaisten tietopalveluverkosto 2005-2011 Linkki >>>
 • Suomen Standardoimisliitto Linkki >>>
 • Seurantaryhmä 308 IT-hallintatavat 2015-
 • Seurantaryhmä 305 Opetusteknologia 2011-2015
 • Seurantaryhmä 306 Dokumenttiformaatit 2009-2015
 • Asiakirjaviestintäkomitea 2009-2010
 • Tietohuoltokomitea 2009-2011
 • Tulli – Tietojohtamisen kokonaisuus 2000 Kuva >>>
 • Suomen kustannusyhdistys Linkki >>>
 • EDI-standardin käyttöä kirja-alalla koordinoivan asiasanoituksen yhdenmukaistamista valmisteleva työryhmä, julkaisu Suositus kustantajille kirjallisuuden asiasanoittamiseksi 1998
 • Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto 1995-1999 Tutkimusaineistotyöryhmä Linkki >>>
 • Nordiska universitets adninistratörs samarbetet Linkki >>>
 • Arkivmöte 1996-1998 Linkki >>>

asiakaspalveluiden rakentajana

Valtiovarainministeriö

 • SADe-ohjelma Linkki
 • SADe-ohjelman palvelutiimi 2011-2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Oppijan palvelut 2011-2013
  • Oppija -asiakkaan polku
 • Klusteri-, projekti- ja viestintäryhmät
 • Oppijan verkkopalvelukokonaisuus 2011- 2013
  • Opintohallinnon viitearkkitehtuuri, KOHVI
 • Oppijan keskitetyt palvelut 

Tulli

 • Tiedolla johtaminen 2015-2017
  • Arkkitehtuuri, teknologia ja työkalut
  • Tietosuoja- ja tietoturva
  • DataWarehouse
  • Asiakaspalvelut ja näkymät, ml. mittareiden uusiminen
 • Sähköisten palveluiden kehittämisryhmä 2009-2011
 • Asiakaskeskeisen palvelun suunnitteluryhmä mm. PreImport ja Import 2002-2003

Työ- ja elinkeinoministeriö

 • Yritys.Suomi 2006-2011 Linkki >>>
 • Valmisteleva työryhmä
 • Verkkotoimitus/toimituskunta Linkki
 • Enterprise Finland, Suomessa toimiville ja maahan yritystoimintaa suunnitteleville ja käynnistäville yrityksille
 • Yrityspalveluiden asiakassegmenttiryhmät:
  • Aloittelevan yrittäjän palvelut
  • Kotimarkkinoilla toimivan yrittäjän palvelut
  • Kansainvälistyvän yrittäjän palvelut
 • Yritysten palvelupolut:
  • Kansainvälistyvän yrittäjän palvelupolku
  • Aloittelevan yrittäjän palvelupolku
  • Finsipro, markkinointijaosto
 • Yrityksen sähköinen työpöytä
 • Yrityksen ContactCenter

Ulkoministeriö

 • Pohjoismainen ministerineuvosto,  Task Force II ohjelma
 • Barents Customs www Service 1999-2007  Linkki >>>
 • Barents Euro-Artic Council  Linkki >>>  Linkki >>>

Liikenne- ja viestintäministeriö

 • Barents paikkatietoportaali, BEATA GIS  2000

asiakaspalvelutuotannon johtajana

Tullin tietopalvelut 1999-2008

– sähköiset palvelut, julkaisut, neuvontapalvelut,
tilastopalvelut, asianhallintapalvelut, puhelinpalvelut, yhteiset rekisterit ja Tullimuseo
Tietopalveluiden esittely Linkki >>>

Taidekorkeakoulujen keskusarkisto 1994-1997, 1998-1999
Linkki >>>  Kuva >>>

Kustannusosakeyhtiö Otavan tietopalvelu 1997-1998 Kuva >>>

ammattialani vaikuttajana

Tietojohtaminen ry Linkki
Tulevaisuusryhmän puheenjohtaja 
Hallituksen varapuheenjohtaja 2001-2002
Lausuja

Julkisen hallinnon työryhmä 2010-2011, 2020- 

toimittajana

Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky nykyisin Tivia
HETKY-lehden toimituskunta 2009-2011

Tietojohtaminen ry
Tietoasiantuntijalehden toimituskunta 1998-  Linkki

Liikearkistoyhdistys ry Linkki
Faili-lehden toimituskunta 1994-1998
Vanhempia Faili lehtiä löytyy täältä

tutkijana

Tietojohtamisen verkoston tutkimusryhmän jäsen 2009-2011

Verkosto tiedottaa toiminnastaan LinkedIN ryhmän sivulla Linkki

Väitöskirjaopiskelijaoikeus Helsingin yliopistossa, aiheena Suomen tietoyhteiskuntakehitys