Valikko Sulje

Leena Kononen on monipuolinen kirjoittaja, jonka kotisivulta löydät valikoiman artikkelita ja tekstejä eri aiheista. Hänen taitava kynänsä on luonut mielenkiintoisia usein tulevaa enteileviä artikkeleita. Leenan artikkeleita on julkaistu useassa lehdessä ja hän on toiminut kolmen lehden toimituskunnassa. Lehtityö on mahdollistanut Leenan pysymisen ajan ja tulevaisuuden signaalien hermolla, tutustumisen mielenkiintoisiin ihmisiin sekä laajan verkostoitumisen. Tutustu Leenan kotisivuihin ja löydä inspiroivia tekstejä, jotka tarjoavat ajatuksia ja tietoa monista aihepiireistä. 

Leena Kononen on tehnyt merkittävää panosta tiedon ja tiedonhallinnan alalla. Hänen kirjoituksensa kattavat monipuolisesti erilaisia aiheita ja tarjoavat syvällistä tietoa ja ajatuksia. Tässä muutamia hänen merkittäviä kirjoituksiaan:

 • Teknologiaan tukeutuvan kehittämisen etiikka, Tietoasiantuntija 5/2023.
 • Tietopolitiikka paranee johtamisella 2-3/2023.
 • Tiedon huoltovarmuus, Tietoasiantuntija 1/2023.
 • Jokainen meistä on tietojohtaja 21.11.2022, Maa- ja metsätalousministeriö Linkki
 • Tietojohtamisen työkalupakki on runsas, Olli Nylander ja Leena Kononen, Tietoasiantuntija 2022. Linkki
 • Heli Mikkelä tiedon vaikuttavuuden edistäjänä, Tietoasiantuntija 5/2019.
 • Verkostotyöskentelyllä kohti uusia ratkaisuja 11/2019, Valtiontalouden tarkastusvirasto. Linkki
 • Blogi, Verkostotyöskentelyllä kohti uusia ratkaisuja 11/2019, Valtiontalouden tarkastusvirasto.
 • Tietohuolto – varmuus luotettavan tiedon saatavuudesta, Tietoasiantuntija 4/2019. Linkki
 • Blogi, Tietojohtaminen tekoälyn aikakauteen 6/2019, Tietojohtaminen ry. Linkki
 • Tietojohtaminen tekoälyn aikakauteen 6/2019, Tietojohtaminen ry.
 • Tietojohtamisen termistöllä ja käsitemallinnuksella yhteiseen ymmärrykseen, Tietoasiantuntija 1/2019. Linkki
 • Tulevaisuutta ei voi ennustaa – vai voiko? Miten johdat tuntemattomassa tulevaisuudessa? Tietoasiantuntija 2-3/2018. Linkki
 • Tiedolla johtaminen julkisissa palveluissa tärkeämpää kuin koskaan, Tietoasiantuntija 2-3/2017.
 • Tietojohtamisen kokonaisnäkemystä etsimässä, Tietoasiantuntija 2-3/2016.
 • Tietoammattilaisen urapolku – uskallettava olla järkeville asioille avoin ja utelias, Tietoasiantuntija 2-3/2016.
 • Tietojohtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri, Tietoasiantuntija 4/2014 julkaistu sähköisenä s.29-31 Linkki
 • Kuinka tieto saadaan ohjaamaan päätöksentekoa ja toimintaa? Tietoasiantuntija 3/2014
 • Kokonaisarkkitehtuuri kuvina. Tietoasiantuntija 2/2014
 • Organisaatio ja sen peili. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan peilikuvana. Tietoasiantuntija 4/2013
 • Mitä tapahtui informaatikolle? Mihin he hävisivät – vai hävisivätkö? Tietoasiantuntija 4/2013
 • Tarvitsemme tiedonhuoltajia, Tietoasiantuntija 1/2012
 • Tieto tarvitsee johtajan. Tietoasiantuntija 4/2011
 • Miten edetä tietojohtamisessa? Tietoasiantuntija 2-3/2011
 • Johtaminen tiedon ekosysteemissä. Signum 6/2010 Lue lisää
 • Ideat liikkeelle – tietojohtamisella menestykseen. Tietoasiantuntija 5/2010
 • Johtajan on osattava innostua, innostaa ja innovoida, Hallinto 6/2010 Lue lisää
 • Tiedon ekosysteemi- johtamisella, koordinoinnilla ja yhteistyöllä tulokseen, Tietoasiantuntija 2-3/2010 Lue lisää
 • Tietosektorin yhteisiä voimanponnistuksia, Tietoasiantuntija 3/2009  Lue lisää
 • Missä olen tietojohtamisen toimikentässä. Tietoasiantuntija 2/2009 Lue lisää
 • Toimitus: Monitaitoinen, ymmärtävä ja jatkuvasti kehittyvä tietoasiantuntija palvelukseesi? Tietoasiantuntijan koulutustarpeet vuonna 2009, Tietoasiantuntija 1/2009 Lue lisää
 • Tietoasiantuntijat ovat loistavia keskinäisessä verkostoitumisessa – miten toimii verkostoituminen muiden osaajien kanssa? Tietoasiantuntija 5/2008 Lue lisää
 • Tiedolla tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tietoasiantuntija 2/2008 Lue lisää
 • Menestyksellinen johtaminen perustuu oikeaan tietoon. Tietoasiantuntija 2/2008 Lue lisää
 • Globaalia kansainvälisyyttä? Tietoasiantuntija 1/2007 Lue lisää
 • Yhtäkkiä yksin. Nuorten leskien vertaistukitoiminta. Ortodoksiviesti 6/2006
 • Paljon vartija: Valtion IT-johtaja Leena Honka. Tietoasiantuntija 4/2006
 • Palveluksessanne –Eu-tietopalvelussa. Tietoasiantuntija 3/2005
 • Onko tietoarkkitehtuurilla kokonaiskuvaa? Tietoasiantuntija 2/2005 Lue lisää
 • Mikä tekee tietotuotteesta brandin. Tietopalvelulehti 3/2004 Lue lisää
 • Mentorin opastuksella noviisista osaajaksi. Tietopalvelulehti 3/2003 Lue lisää
 • Johtaja Riitta-Liisa Linnakko Ajoneuvohallintokeskuksesta. Projektit elämäntehtävänä. Tietopalvelulehti 4/2002
 • Tietopalveluseura Inforviestinnän vieraana. Tietopalvelulehti 1/2002.
 • Puhelinkulttuuri strategian osaksi. Tulliuutiset 2/2002.
 • NordInfon 25-vuotisjuhlaseminaari: Sisältö on kuningas. Tietopalvelulehti 5/2001.
 • Kansainvälinen tietokaupan huipputapahtuma 24. kerran. Tietopalvelulehti 1/2001.
 • Kansainvälisen www-tietopalvelun tuottaminen –Barentsin alueen Tullien www-tietopalveluprojekti. Tietopalvelulehti 3/2000. Lue lisää
 • Messukävijöitä. Haastattelu. Tietopalvelulehti 1/2000.
 • Että viesti menisi perille – mutta mikä viesti? Ortodoksiviesti 7/2000. Lue lisää
 • Tavoitteena asiakaskeskeinen palvelu. Tulliviesti 4/1999.
 • Tullihallituksen ja Tilastokeskuksen johto neuvotteli tietojen vaihdosta. Tulliuutiset 3/1999. Lue lisää
 • Näin Ilmailulaitoksessa. Intranet Ulkoasiainministeriön tapaan. Tulliuutiset 4/1999.
 • Intranet Ulkoasiainministeriön tapaan. Tulliuutiset 4/1999.
 • Tietopalvelua verkossa –Ilmarista intranetiin, Internet ja extranet. Tulliuutiset 4/1999.
 • Kristiina Hormia-Poutanen, ideoita ja projekteja. Tietopalvelulehti 5/1999.
 • Groydon Clocktower –tietohuoltoa englantilaisittain, Tietopalvelulehti 3/1999. Lue lisää
 • TJ Dynastian käyttö taideyliopistoissa. TJ_Groupin asiakaslehti, kevät 1999. Lue lisää
 • Online, Lontoo joulukuu 1998. Tietopalvelulehti 1/1999. 
 • Tekijöitä VALTIPAn takana, verkottumisen ammattilaiset, moniosaajat. Tietopalvelulehti 6/1998. Lue lisää
 • Mielenkiintoiset messut Säätytalolla. Tietopalvelulehti 6/1998. Lue lisää
 • Arkistot ajassa ja ikuisuudessa. Suomen V arkistopäivät Oulussa. Tietopalvelulehti 5/1998.
 • Arkistot ajassa ja ikuisuudessa. Kommentteja arkistopäiviltä. Faili 3/1998.
 • Kvanttihyppy tulevaisuuteen. Mika Mannermaan tulevaisuuskirjan keskeisimmät teemat. Tietopalvelulehti 3/1998.
 • Tietopaketti tietoverkoissa julkaisemisesta. Tietopalveluseuran seminaari 5.2.1998, Tietopalvelulehti 2/1998.
 • Miten markkinoit? Palveluiden markkinoinnista. Faili 4/1997. Lue lisää
 • Registering och ärendehantering –registering i informationsflödets knutpunkt. NUAS seminariumraport. Åbo Akademi 1997.
 • Arkivet som informationscentral –universitetens och högskolornas samarbete. Faili 2/1997. Lue lisää
 • Tiellä tietoyhteiskuntaan –kansalliset tietostrategiat. Tarja Kaira-Hiekkavuo, Leena Kononen, Leena Viilo. Teknillisen korkeakoulun julkaisusarja. Espoo 1996.
 • Avaimia sisäiseen tiedon hallintaan. Faili 1/1996. Lue lisää
 • Vuonna 2010 ATK-sovelluksista 95 % käsittelee dokumentteja. Faili 2/1995. Lue lisää
 • Tiimit ovat tullet –oletko valmis? Faili 1/1995. Lue lisää
 • Arkistotoimi ja asiakirjahallinto. Oppikirjan annin pohdintaa. Faili 4/1994. Lue lisää
 • Harjoittelijana Kansallisarkistossa. Kansallisarkiston linjavalintojen pohdintaa sekä koulutuskysymyksen esilleotto. Remissi 5/1994.
 • Arkisto V ilmestynyt. Arviointeja teoksesta sekä kirjoittamisen ongelmista. Faili 3/1994. Lue lisää
 • Tavoitteena yhteistyö. Kirjaston ja arkiston yhteistyöstä. Faili 2/1994.
 • Arkistotoimen koko kuva. Suomen neljännet arkistopäivät Joensuussa 19.-20.5.1994. Arkistopäivien esittely sekä arviointia kehitysnäkymistä. Faili 2/1994. Lue lisää
 • Kirjan, Pohls Maritta: Suomen Kulttuurirahaston historia, kuvatoimitus. Porvoo 1989.
 • Piispa Serafim, Aamun Koitto 22/1988. Lue lisää
 • Siirtolaiskirkkojen ikoneita 1955-1960. Kuopio 1986. Toimituskunnan jäsen.
 • Sotilaat –ja marttyyrit –ikoninäyttely. Aamun Koitto 15/1986.
 • Toivalan tsasouna. Kuopio 1986. Toimituskunnan jäsen.
 • Kirjan, Merras Olavi: Pyhittäjäisien perintö. Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta 1885-1985. Sata vuotta ortodoksista sisälähetystyötä, kuvatoimitus. Joensuu 1985.
 • Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta 1885-1985. Sata vuotta ortodoksista sisälähetystyötä. Näyttelyluettelo. Toimituskunnan jäsen. Kuopio 1985.
 • 25 vuotta kirkkomuseon historiaa, Aamun Koitto 2/1984. Lue lisää