Valikko Sulje

Leena Kononen on elinikäinen oppija, toteuttamiskelpoisilta vaikuttavista asioista innostuva ja kiinnostuva, joka haluaa opiskella myös teoreettisen pohjan käytännön työn tekemisen taustalle. Hän onkin saavuttanut tietojohtamisen ammatillisen lisensiattitutkinnon Aaltoyliopiston teknillisestä- ja kauppakorkeakoulusta. Aina uuden aiheen tullessa kohdalle Leena on hankkinut tarvittavan osaamisen nykyisen painotuksen ollessa ihmiskeskeisten ja palvelukokonaisuuksien kehittämistyössä sekä toteutusmahdollisuuksissa. Hän on suorittanut valtion kokonaisarkkitehtuuri-, ekosysteemi- ja kehittäjävalmennukset.

Leena Kononen on innokas oppija, joka on jatkuvasti pyrkinyt kehittämään osaamistaan eri aloilla. Hänellä on laaja valikoima koulutuksia ja valmennusohjelmia, jotka kattavat monipuolisesti erilaisia aiheita, kuten johtaminen, tiedonhallinta, asiakaspalvelu, prosessit, ja projektit.

Hänen osallistumisensa erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin osoittavat hänen halukkuutensa pysyä ajan tasalla ja kehittää ammatillista osaamistaan. Johtamisen koulutusohjelma JOKO 32 ja Knowledge Management -tutkinto Teknillisessä korkeakoulussa ovat esimerkkejä hänen sitoutumisestaan jatkuvaan oppimiseen ja tiedonhallintaan.

Leena Kononen on myös osallistunut erilaisiin strategia- ja vaikuttavuuskoulutuksiin, mikä osoittaa hänen kiinnostuksensa organisaatioiden kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Hänen laaja-alainen koulutustaan ja lopputyö Knowledge Management -tutkinnossa kertovat hänen vahvasta sitoutumisestaan tiedonhallinnan alalla.

 • Johda toiminnan kehittämistä valmennusohjelma 2014-2015. Valtiovarainministeriö ja Valtori sekä sopimuskouluttajat Lue lisää >
 • Kokonaisarkkitehtuurin valmennukset 2012-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtiovarainministeriö
 • Valtioneuvostopassi – johdatus töihin ministeriössä 2012-2013 Lue lisää >

Useita lyhytkestoisia koulutuksia ja ajankohtaispäiviä mm.

 • Esimies- ja johtamiskoulutus
 • Kehittämistyö, asiakaspalvelu, prosessit ja projektit
 • Tiedon hallinta, palvelutuotanto ja tuotteistaminen
 • Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu
 • Viestintä ja markkinointi
 • Kansainvälistymisopinnot

Johtamisen koulutusohjelma, JOKO 32, 2005-2006. HAUS.

 • Tieto tuotantoon ja palveluiksi – tiedon johtaminen, 2006.
 • Lopputyö, Knowledge Management – tutkinto, Teknillinen korkeakoulu Lue lisää >
 • Vaikuttavuustavotteiden asettaminen ja mittaaminen 2003-2004, valtiovarainministeriö ja H&MV Research
 • Sähköiset palvelut – moniasiakasprojekti 2003, Novo
 • Verkkostrategiavalmennus, valtiovarainministeriö ja Accenture 2002-2003
 • Informaation hallinta Otavassa – tietopalveluiden kehittämissuunnitelma 1998-2003, 1998 Lue lisää >
 • Tiellä tietoyhteiskuntaan – kansalliset tietostrategiat 1996
 • Erikoistyö, Tietopalvelun ja tietoresurssien hallinnan koulutus 1996-1996, Teknillinen korkeakoulu
 • Tarja Kaira-Hiekkavuo, Leena Kononen, Leena Viilo. Lue lisää >
 • Suomen Kulttuurirahaston arkisto, 1994
 • Tutkielma, ylempi arkistotutkinto, Valtionarkisto  Lue lisää